Muusikauudised

Hans-Gunter Locki doktorikontsert

9. mail toimub Eestis elava Saksa päritolu Hans-Gunter Locki doktorikontsert „Teistmoodi harmooniad I“. Kontsert leiab aset Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kammersaalis algusega kell 17.30. Ettekandele tulevad teosed, kus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia elektronmuusikastuudio lektorina töötav Lock on kasutanud Bohlen-Pierce- ja kakstteisthelisüsteemi.

Kavas on „Kolm fragmenti“ altplokkflöödile, klarnetile ja digiklaverile, „Lösung“ digiklaverile ning algoritmiline kompositsioon „2012!“ flöödile, klarnetile, viiulile, tšellole ja klaverile.

Teosed kannab ette muusikateatrikollektiiv REPOO Ensemble koosseisus Leonora Palu (altplokkflööt), Edmunds Altmanis (klarnet), Gerhard Lock (viiul), Theodor Sink (tšello) ja Talvi Hunt (klaver), kaasategev on Diana Liiv (klaver). Dirigeerib Andrus Kallastu.


Hans-Gunter Lock
  Saksamaal sündinud helilooja ja muusikateadlane Hans-Gunter Lock elab ja tegutseb Eestis alates 2000. aastast. Tema looming hõlmab valdavalt elektroonilist ja elektroakustilist muusikat, kammerteoseid ning filmimuusikat. Oma loomingus on ta korduvalt pöördunud kunstide sünteesi poole uurides valguse, video, teksti, liikumise ja heli ühendamise võimalusi ning interaktiivsete vahendite kasutamist. Samuti on tema loomingus on kindel koht ka eksperimentaalsetel püüdlustel ning ta on teinud mitmekülgset koostööd erinevate performance’i ja multimeediakunstnikega.

Üha enam on Hans-Gunter Lock tegelenud reaalajalise helisüneesiga ning helikeskkondade loomisega, millesse kaasatud nii analoogsüntees ja digitaalsed elektroonilised instrumendid, kui ka akustilised pillid ja kaugjuhitavad elektromehaanilised vahendid nagu näiteks disklavier (MIDI-juhitud klaver). Samuti on ta loonud muusikat, milles heli tekitamine on seotud füüsikaliste protsessidega ning kus füüsika ja muusika sidevahenditena on töös andurid. Mitmetes projektides on helisünteesi allikana kasutusel näiteks kaamerapõhine liikumistuvastus. Viimasel ajal on ta avastanud helikõrguste mikrotonaalseid organiseerimisvõimalusi, tegeldes peamiselt nn Bohlen-Pierce helisüsteemiga.

Hans-Gunter Locki loomingulist mõttemaailma on tugevalt mõjutanud ja uuendanud koostöö Andrus Kallastuga. Arvukate ühisprojektide raames on läbi arutatud ja praktiseeritud alternatiivseid muusikalisi kontseptsioone nagu avatud vorm, interdistsiplinaarsus ja muusika ühendamine kujutava kunstiga ning traditsiooniliste paradigmade ja presentatsioonivormide kriitikast ajendatud eksperimentaalsed lahendused.

Hans-Gunter Lock on muusikahariduse omandanud Saksamaal ja Eestis. Ta on õppinud muusikateooriat, kompositsiooni ja elektroakustilist muusikat Leipzigi Felix Mendelssohni nimelises Muusika- ja Teatrikõrgkoolis ning muusikateadust Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, kus võttis osa ka elektronmuusika stuudio kursustest. Ta on täiendanud end Hamburgi Muusika- ja Teatrikõrgkoolis multimeediakompositsiooni alal. Aastast 2008 õpib ta dotsent Margo Kõlari juhendamisel Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kompositsiooni eriala doktoriõppes.

Tagasi