EMIKi uudised

Eesti Muusika Infokeskus edukas Frankfurdi muusikamessil


21.–24. märtsini viibis Eesti Muusika Infokeskuse esindus Saksamaal, Frankfurdi muusikamessil, tutvustades aktiivselt eesti muusikat. Aastail 2005–2009 osales Eesti Muusika Infokeskus Frankfurdi muusikamessil Balti infokeskuste ühisboksis. Igati positiivne ja hästi laabunud Balti koostöö ei andnud siiski võimalust tutvustada eesti heliloomingut kui omaette kultuurinähtust parimal võimalikul moel. Seekordsel messil esines EMIK iseseisva korraldajana, sõlmides eesti heliloomingu levitamiseks vajalikke otsekontakte, ammutades inspireerivaid ideid tulevikutegevusteks ning omandades praktilise korralduskogemuse.

Hoolimata majanduskriisist ja muusikavaldkonna uute tõmbekeskuste tekkest teistes regioonides, on Frankfurdi muusikamess tänaseni üks olulisemaid muusikainstrumentide ja -kirjastamisega seotud messe Euroopas ja maailmas. Klassikalise muusika levitamise aluseks on endiselt ka trükisena või (uuema suundumusena) elektroonilises formaadis fikseeritud helitekst. Seega on kirjastamine klassikalises muusikas jätkuvalt aktuaalne.

Eesti klassikalise muusika kirjastamise eripäraks on tuntumate autorite kuulumine väliskirjastuste alla ja väheste kohalike kirjastuste tagasihoidlik koostöö. Suure hulga keskmise ja noorema põlvkonna heliloojate looming on välisturul seni aktiivselt esindamata. Tegevuse killustatuse tõttu on ka eesti heliloomingu tervikkuvand suhteliselt nõrk. Seda arvesse võttes keskendus EMIK Frankfurdi muusikamessil eesti heliloomingu kui tervikliku ja omanäolise kultuurifenomeni tutvustamisele. Reklaammaterjal hõlmas ka väliskirjastuste alla kuuluvaid eesti muusika „suuri nimesid“, kuid tutvustustöös olid kesksel kohal seni vähemat tähelepanu leidnud andekad keskmise ja noorema põlvkonna autorid.

EMIKi messiboksi arvutis avanes veebileht koos noodipoe ja otsingusüsteemiga, mis aitas külastajatel leida informatsiooni eesti heliloojate kohta, leida üles konkreetses žanris teos või kuulata plaate ja helinäiteid. Boksi külastas ligi 1000 inimest – muusikaorganisatsioonide esindajad, muusikud, üliõpilased ja lihtsalt muusikahuvilised, kellele jagati suulist teavet ja infomaterjale (CD-d, trükised). Tegevuse kõige olulisema osa moodustas kontaktide sõlmimine ligi seitsmekümne olulise muusiku või muusikaorganisatsiooni võtmeisikuga sh kirjastuste, elektrooniliste infoportaalide ja raamatukogude, interpreetide katusorganisatsioonide ja festivalide esindajatega ning eesti muusikaga tõsisemalt tegelevate või seda alles avastavate interpreetidega.

Mõned näited kontaktides. Eesti muusika uute nimede vastu tundsid huvi Inglismaa, Jaapani, Saksa, Soome, Läti, Poola, Ungari jt riikide kirjastajad. Nootidest ja/või eesti heliloomingut puudutava informatsiooni vahendamisest olid huvitatud mitmed raamatukogud, noodipoed ja elektroonilised portaalid, sh USA-st, Saksamaalt, Austriast, Hispaaniast ja Hollandist. Tõsist huvi põhjamaise eesti muusika vastu näitasid üles Pekingi Keskkonservatooriumi (Central Conservatory of Music, Beijing) esindajad, kellega EMIK sõlmis püsivama kontakti. Eesti autorite teostega tutvusid kohapeal orkestri- ja kooridirigendid, instrumentalistid ja lauljad Saksamaalt, Itaaliast, Hollandist, Belgiast, Tšiilist, Tšehhimaalt jm. Kontakte sündis festivalide ja kontserdikorraldajatega. Eesti muusika kohta küsis infomaterjali ka Saksa raadio- ja kirjutav ajakirjandus. Valitud, põhjalikuma huviga ning oma kontaktandmed jätnud muusikaprofessionaalidele jagati üle saja eesti muusika partituuri, viitega EMIKi noodipoele, kust saab osta teisi teoseid ja laenutada orkestripartiisid. Suhtlus kontaktisikutega jätkub ka pärast messi.

Frankfurdi muusikamessi esindusse kuulusid EMIKI töötajad Evi Arujärv (direktor) ja Mariliis Valkonen (helilooja ja toimetaja) ning ajutise abilisena Anu Schaper – Saksamaal elav eesti muusikateadlane, Freiburgi Ülikooli doktorant. EMIKi osalemine Frankfurdi muusikamessil sai võimalikuks tänu kultuuriministeeriumi poolt eraldatud tegevustoetuse läbimõeldud kasutamisele ja lisarahastamisele ministeeriumi programmist „Eesti muusika rahvusvahelisel areenil“. EMIKi tegevuse vormilise ja sisulise külje positiivse hinnangu korral katab kaaluka osa messikulutustest Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi toetuse arvel Eesti Muusika Arenduskeskus.

Tagasi