Muusikauudised

Uued noodid EMIK-i muusikapoes

 
Ester Mägi 1968. aastal

Alates tänasest on EMIK-i muusikapoes müügil Ester Mägi (1922) Sümfoonia korrastatud ja uue noodigraafikaga väljaanne!

Ester Mägi traditsioone austav helikeel on uuenenud läbi poole sajandi, säilitades isikupärase alalhoidlikkuse. Tema loomingu püsitunnusteks on selge vormiloogika, läbipaistev kõlapilt ja intiimne või objektiivne väljenduslaad. Valdavalt on tema teoste aluseks eesti rahvaviisil põhinev või sellele lähedane lakooniline motiivistik. Valitsev on variantne või variatsiooniline arendusviis.

Mägi varaseim, 1950. aastate looming kannab rahvusromantismi pitserit. 1960. aastatel kasvab tema teostes eesti rahvamuusika mõju ning koos sellega diatoonika ja variantse arenduse roll. 60. aastate lõpust alates rikastavad Mägi helikeelt üha enam modernistlikud väljendusvahendid: polütonaalsus ja laiendatud tonaalsus, koloristlik harmoonia ja aktiivne rütmika. 80. aastatest alates kasutab Mägi julgemini ka stilisatsiooni.

Ester Mägi loomingus on kesksel kohal kammermuusika ja koorilooming. Eesti sümfoonilises muusikas seisab väärikal kohal ka Mägi 1968. aastal kirjutatud Sümfoonia, üks tema vähestest orkestriteostest.

Vaata ja osta siit.

Tagasi