Uudised

"Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus J. Räätsale Eesti NSV rahvakunstniku aunimetuse andmise kohta". – Rahva Hääl, 29.01.1977

 

Tagasi