Music News

Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool 90

27. novembrist kuni 12. detsembrini tähistab Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool oma 90. aasta juubelit pidustustega, mille raames on mitmesugused kontserdid, etendused ja konverents.

Novembri lõpus esietendus Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas Taisto Noore lavastuses rahvalik jant „Ai simmai-ruudi ralla“ ning 2. detsembril tuuakse Genialistide Klubis publikuni kontsert-etendus „Suur maalritöö“. 7. detsembril toimub kooli saalis konverents pealkirjaga „Muusika meis endis“, kus ettekannetega esinevad kunstiteadlane, kriitik ja luuletaja Linnar Priimägi, muusikaterapeut Alice Pehk ning psühholoog Talis Bachmann. Mitmesugused kontserdid leiavad aset Tartu Ülikooli aulas ja Tartu Jaani kirkus, kus üles astuvad Eller Sümfoniett, Elleri kontsertkoor ja lastekoor, Tartu Keelpillikvartett, kooli vilistlased, õpetajad ja õpilased. Muuhulgas tuleb esiettekandele Alo Põldmäe „Elleri kooli rondo“ keelpilliorkestrile ja sooloklavessiinile. Juubelipidustuste galakontsert leiab aset 12. detsembril Vanemuise kontserdimajas.

Täpne ajakava: Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool

 


Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool

Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool sai alguse 1919. aastal, mil direktor Juhan Aaviku juhtimisel alustas tegevust Eesti Helikunsti Seltsi Tartu Kõrgem Muusikakool. Koolist kujunes mõne aasta jooksul Lõuna-Eesti muusikahariduse keskus ja tähtsamaid muusikaõppeasutusi kogu Eestis. Õppeprogramm oli jagatud alg-, kesk-, kõrgemaks ning ettevalmistus- ja täienduskursuseks.

Ehkki kool oli haridussüsteemis aste madalam kui Tallinna Konservatoorium, lähtuti õpetamisel konservatooriumi nõudeist. Muusikakooli täieliku kursuse lõpetanud võisid pärast aastast täiendõpet sooritada eksternina Tallinna Konservatooriumi lõpueksamid.

Kooli õpetajaskonda kuulus aastatel 1927–1940 palju nimekaid muusikuid ja muusikapedagooge, kellest kõige silmapaistvaimaks võib pidada kompositsiooni ja muusikateoreetiliste ainete õppejõuna tegutsenud helilooja Heino Ellerit.

1940. aastal nimetati kool ümber Tartu Muusikakooliks ning alates sellest ajast on Elleri kool riiklik õppeasutus, mis valmistab ette keskharidusega muusikuid. 1971. aastast kannab kool Elleri nime. 1981 avati kooli juures algklassid (tänane noorteosakond) ning 1997. aastal avati Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Tartu filiaal. Kooli direktorina tegutseb 2001. aastast Kadri Leivategija.

Agnes Toomla

Back