EMIKi uudised

Eesti Muusika Infokeskus – Eesti Muusika Arenduskeskuse asutajaliige

30. oktoobril 2009 kirjutas Eesti Muusika Infokeskus koos 13 erinevaid valdkondi esindava eesti muusikaroganisatsiooniga alla ühishuvide deklaratsioonile, mille eesmärgina formuleeriti eesti muusika erinevate valdkondade ühiseesmärkide kaardistamine ja teostamine nii sise- kui välisturul, olemasoleva professionaalse kompetentsi ja kogemuse koondamine, pikaajaliste eesmärkide ja tegevussuundade määratlemine, muusikaettevõtluse süstemaatiline arendamine nii sise- kui ka välisturul, innovatiivsete muusika levitamise, propageerimise ja kommunikeerimise viiside arendamine ja teadlikkuse tõstmine eesti muusikast nii kodu- kui ka välismaal.

24. novembril 2009 loodi ühishuvide deklaratsioonile toetudes MTÜ Eesti Muusika Arenduskeskus (EMAK), mille asutajaliikmeteks on 10 muusikaorganisatsiooni, kes oma esindusisikute kaudu kuuluvad ka kümneliikmelisse juhatusse koosseisus Marje Lohuaru (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia), Helen Sildna (Tallinn Music Week, MTÜ Muusikasuhtlus), Evi Arujärv (Eesti Muusika Infokeskus) ja Juko-Mart Kõlar (MTÜ Eesti Muusika Eksport), Ülo Krigul (Eesti Heliloojate Liit), Jaak Sooäär (Eesti Jazzliit), Mikk Targo (MTÜ Eesti Muusika Eksport), Kalev Rattus (Eesti Autorite Ühing), Imbi Tarum (Eesti Interpreetide Liit), Kaie Tanner (Eesti Kooriühing) ja Ando Kiviberg (MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus).

EMAKi juhatuse esimeheks valiti Marje Lohuaru. MTÜ põhikirja koostamisega tegeles Marje Lohuaru, Helen Sildna ja Juko-Mart Kõlari kõrval ka Eesti Muusika Infokeskuse direktor Evi Arujärv. Eesti Muusika Arenduskeskus on eesti esimene erinevaid muusikavaldkondi ühendav organisatsioon, milles eksisteerivad koos süva-, pärimus-, jazz- ja pop/rock-muusika. EMAKi pikema perspektiiviga eesmärk on eesti muusika ekspordistruktuuri loomine.
 

Tagasi