EMIKi uudised

Eesti Muusika Infokeskus avas uue kodulehe ja elektroonilise Noodipoe

2. septembril avas Eesti Muusika Infokeskus aadressil www.emic.ee uue, värskendatud veebilehe. Võttes arvesse positiivseid vastukajasid, on rekonstrueerimise käigus säilitatud eelmise kodulehe informatsioon ja üldstruktuur, tehes sisulisi täiendusi ja lisades hulgaliselt uusi infoplokke. Uuelt kodulehelt võib leida EMIKi tegevuse regulaarseid kajastusi, muusikasündmuste kalendri, üksikasjalisi juhiseid nii Eesti kui ka välisriikide muusikahuvilistele huvipakkuva teose või helisalvestuse leidmise ja omandamise kohta, ja teisi uusi rubriike.

 

EMIKi tähelepanu keskpunktis on looja – helilooja ja interpreet. Kodulehe uuendamisel sai peaeesmärgiks muusikute senisest kiirem ja atraktiivsem tutvustamine tervikliku infopaketti vahendusel. Nii võib helilooja ja interpreedi avalehelt pärast rekonstrueerimist leida lisaks kiiresti haaratavale lühiinfole ka muusikalise visiitkaardi teose või ettekande helinäite näol. Heliloojate teostenimekirjad sisaldavad mitmekülgse informatsiooni ja helinäite kõrval ka näidet partituurileheküljest või (helilooja soovi korral) ka kogu partituuri allalaadimise võimalust.

Uuel kodulehel peegeldub koostöö muusikaorganisatsioonidega. Helinäidete eksponeerimise tegi võimalikuks Eesti Rahvusringhäälingu luba helisalvestuste fragmentide kasutamiseks. Uuel kodulehel on püsiv koht Eesti Muusikanõukogu ingliskeelse aastaülevaate Music in Estonia eksponeerimiseks. Selleks, et siduda muusikainfo kvaliteetses esituses ja täispikkuses esitatava muusikaga, sõlmis EMIK koostöölepingu Eesti Muusika Eksport MTÜ-ga, kelle hallatavas Netiraadios avaneb edaspidi ka klassikalehekülg. EMIK on Netiraadiole abiks esialgse muusikavaliku tekitamisel, võimaldades kasutada oma heliarhiivi. Edaspidi seovad Netiraadio klassikalehekülg ja EMIK oma veebilehed ristlinkidega.

Kodulehe tähtsaim uuendus on EMIKi Noodipood, mis sisaldab repertuaarivalikut hõlbustavat otsingu- ja tellimissüsteemi. Valminud on ka makseportaal, mis avatakse lähikuudel ja mis online maksevõimalust pakkudes hõlbustab suhtlemist välisriikide muusikahuvilistega. Noodipoe aluseks on EMIKi kirjastamata teoste pilootprojekt, millega hetkel on ühinenud 16 heliloojat enam kui 200 teosega. Noodipoe avamine on loogiline jätk EMIKi tegevusele eesti muusika vahendajana ning sündinud olukorrast, kus teose käsikiri ja interpreedi soov mängida on olemas, kuid teos on kirjastamata. Kirjastamata teoste vahendamist reguleerivad juriidiliselt korrektsed lepingud ja detailsed vahendustingimused. Vahendustegevust arendades ei järgi EMIK kui riigi poolt rahastatav mittetulundusühing otseseid ärihuvisid, vaid toimib vastavalt oma põhikirjale ja missioonile kui heliloojaid abistav tugistruktuur.

Uue kodulehe paindlik alusstruktuur võimaldab seda arendada ka edaspidi, täiendades menüüd uute rubriikidega ja avardades olemasolevate sisuga. Kodulehe korrastamine ja täiendamine jätkub lähikuudel ning jõuab lõpule 2011. aasta detsembrikuus. EMIKi kodulehe rekonstrueerimine toimus Eesti Muusika Infokeskuse ja Art Media Agency koostöös ja sai teoks Eesti Kultuurkapitali toetusel.

 

Tagasi