Maris Oidekivi-Kaufmann

4.02.1974 Kadrina

Maris Oidekivi-Kaufmann alustas oreliõpinguid 1993. aastal Eesti Muusikaakadeemias professor Hugo Lepnurme juures ning jätkas 1995. aastal õpetaja Toomas Trassi ja 1998. aastal professor Andres Uibo oreliklassis. 1999. aastal lõpetas ta Eesti Muusikaakadeemia bakalaureuse- ja 2002. aastal magistriõppe. Lisaks on Maris Oidekivi-Kaufmann täiendanud end Göteborgi Rahvusvahelise Oreliakadeemia suvekursustel professor Jacques van Oortmersseni meistriklassis (1996) ning professor Jean Boyer' meistriklassis (1998). Ta on osa võtnud ka Trondheimi barokk-orelimuusika meistrikursustest Norras (1998) professor Harald Vogeli, Jon Laukviki ja Hans Davidssoni käe all.

Maris Oidekivi-Kaufmann on esinenud solistina ja mitmete kammeransamblite ning orkestrite koosseisus nii Eestis kui Põhjamaades. Sage koostöö seob teda suvise festivaliga „Helisevad Saaremaa orelid“, kus on erinevates kammerkoosseisudes esinenud aastast 2006. Lisaks on ta astunud üles ka Tallinna Rahvusvahelisel Orelifestivalil. Aastast 1995 töötab ta Tallinna Rootsi-Mihkli koguduse organistina ning on aastast 1999 ühtlasi Tallinna Jaani koguduse organist. Maris Oidekivi-Kaufmann on Eesti Orelisõprade Ühingu liige.

© EMIK 2014

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).