Kerri Kotta

29.10.1969 Tallinn
Eesti Heliloojate Liidu liige alates 2000

Kerri Kotta helitööde üks huvitavam külg on peenekoeline, sünteesiv „polüstilistika“. Tema muusikas kohtuvad džäss ja minimalism, suurejooneline bachilik retoorika ja närviliselt katkendlik modernistlik helikeel. Enamasti ei tähenda see dramaatilisi stiilikontraste. Kotta paneb erinevaid muusikaid kokku mängeldes ja delikaatse huumoriga.

Kerri Kotta õppis Tallinna Muusikakeskkoolis muusikateooriat ning lõpetas 1993. aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi kompositsiooni erialal Jaan Räätsa õpilasena. 1997. aastal omandas ta Eesti Muusikaakadeemias magistrikraadi kompositsiooni erialal (juhendaja Lepo Sumera) ja kaitses doktorikraadi muusikateaduses 2004. aastal (juhendaja Mart Humal). Lisaks sellele on Kerri Kotta võtnud osa kompositsiooni- ja muusikaanalüüsi kursustest Schwazis, Stuttgardis ja Krakowis. Aastatel 1994–2008 õpetas ta muusikateoreetilisi aineid Tallinna Ülikoolis. Alates 1998. aastast õpetab Kerri Kotta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, aastast 2005. dotsent, aastast 2015 professor. Alates 2005. aastast kuulub Kerri Kotta Eesti Muusikateaduse Seltsi juhatusse ning 2013. aastal valiti ta seltsi esimeheks. Lisaks sellele on ta alates 2012. aastast Eesti Arnold Schönbergi Ühingu esimees ning 2013. aastast Rahvusvahelise Eduard Tubina Ühingu juhatuse liige, alates 2014. aastast ka ühtlasi ühingu tegevdirektor ja 2015. aastast esimees.

Kotta teoseid on esitanud Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, NYYD Ensemble, kontrabassist Mati Lukk, organist Aare-Paul Lattik, pianist Mati Mikalai jt, tema muusika on kõlanud festivalidel „Nyyd“ ja „Eesti muusika päevad“, samuti festivalidel Austrias ja Poolas. 1997. aastal saavutas Kerri Kotta „Col legno“ viiulile ja orkestrile neljanda koha Eesti Kultuurkapitali korraldatud instrumentaalkontsertide konkursil.

Muusikateadlasena on tema peamiseks uurimisteemaks muusikalise vormi, helikõrgusstruktuuri ja rütmi omavahelised suhted. Eesti heliloojatest on ta enam uurinud Erkki-Sven Tüüri loomingut. Kerri Kotta on avaldanud ka muusikaarvustusi ja publitsistikat ajakirjades „Teater. Muusika. Kino“ ja „Muusika“ ning kultuurilehes „Sirp“.

Vaata ka: Eesti Teadusinfosüsteem

© EMIK 2007
(uuendatud 2017 oktoobris)

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).