Heimar Ilves

15.09.1914 Domnino küla, Orjoli kubermang, Venemaa – 05.02.2002 Tallinn
Eesti Heliloojate Liidu liige alates 1945

Heimar Ilves oli fenomenaalse mäluga helilooja ja pedagoog. Teda tunti kui sügava ja individuaalse maailmanägemusega filosoofi, kes hindas kõrgelt Lev Tolstoi ja Fjodor Dostojevski loomingut. Tema religioosse tunnetusega looming on suhteliselt väikesearvuline, kaalukaima osa sellest moodustavad kuus sümfooniat ja kaks keelpillikvartetti.

Ilvese teoseid on kontserdilavadel vähe esitatud, kõige enam on kõlanud Sümfoonia nr. 2 (1964), mis Roman Matsovi juhatusel on ette kantud mitmel pool Nõukogude Liidus ja Saksa Demokraatlikus Vabariigis. Matsovi arvates kuulus Ilves Eesti suurimate sümfoonikute hulka. Märkimist väärib Heimar Ilvese eriline loomingumeetod – harukordse mälu tõttu olid tal teosed tervikuna peas valmis enne kui ta need paberile pani.

Heimar Ilvese pere asus Eestisse elama 1916. aastal. Aastatel 1932–1937 õppis Ilves Tallinna Konservatooriumis Theodor Lemba klaveriklassis ning 1937. aastast asus õppima heliloomingut Artur Kapi juures. Kompositsiooniõpingud lõppesid 1949. aastal Heino Elleri juhendamisel. 1943. aastal pälvis Ilves esimesena Evald Aava nimelise stipendiumi. 1945. aastal järgnes Ilves represseeritud emale Uuralitesse ning viibis seal 1948. aastani.

Aastail 1944–1945 ja 1950–1965 töötas Ilves Tallinna Riiklikus Konservatooriumis muusikaloo õppejõuna. Loengutes rakendas ta oma absoluutset mälu ja sügavat filosoofilist maailmatunnetust ning ei lasknud end kultuurilugu ja heliloomingut käsitledes mõjutada tolleaegsetest ettekirjutustest – ta arutles muusikast kui nähtusest, muusika mõtestamise püüetest eri ajastutel, seostest religioonidega. Muusikaloo vabameelse käsitlemise eest sattus Heimar Ilves võimudega vastuollu ning vallandati 1965. Ilvese kodus toimusid kitsamas ringis "valgustuslikud õhtud", kus käisid teiste hulgas Arvo Pärt, Andres Mustonen, Jaan Rääts ja Ene Üleoja.

Aastast 2000 tegeleb Heimar Ilvese pärandi uurimise ja propageerimisega Heimar Ilvese Fond (esimees Arvo Purga).

© EMIK 2010

 

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega.Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).