Adalbert Wirkhaus

17.05.1880 Väägvere küla, Sootaga vald – 19.12.1961 Fort Lauderdale, Florida, USA

Dirigent, helilooja ja pedagoog. Lõpetas 1896. aastal Tartu linnakooli ja 1899. aastal Tallinna Raudtee-tehnikakooli. 1908. aastal lõpetas Leipzigi konservatooriumi Artúr Nikischi dirigeerimis- ja Max Regeri kompositsioonilassi, olles seega eesti esimene kutseline dirigent.

Ta tegutses muusikajuhina Narva seltsides Võitleja ja Ilmarine (1899–1902) ja Tartus: 1907 juhatas Bürgemusse saalis eestikeelset ooperietendust , Conradin Kreutzeri "Öömaja Granadas", 1908 oli Karl August Hermanni muusikalise lavateose "Uku ja Vanemuine" orkestreerija, üks lavaletoojaid ja dirigent Vanemuises ja Estonias, Narvas ja Peterburis.

Wirkhaus oli muusikajuht Estonia teatris (1908–1912) ja Valga Sädeme seltsis (1912–1917), kus tõi lisajõududega lavale operette (Johann Straussi "Nahkhiir", Robert Planquette’i "Corneville’i kellad", Leo Falli "Lõbus talupoeg") ja Christoph Willibald Glucki ooperi "Iphigeneia Taurises". Tegutses ka Valga üldhariduskoolide muusikaõpetajana. Wirkhaus oli muusikaõpetaja Tartus (1918–1943, peamiselt Hugo Treffneri gümnaasiumis), asutas koos August Nieländeriga 1919. aastal Tartus muusikakooli, juhatas noortekoore- ja orkestreid ning oli Tartumaa I, II ja III laulupeol pasunakooride üldjuht.

1944. aastal põgenes ta Saksamaale, kus tegutses algul eesti koolide õpetajana Würzburgis ja Miltenbergis ning koorijuhi ja muusikaõpetajana Geislingenis (1947–1948). 1949. aastast elas Wirkhaus USA-s Fort Lauderdale’is, kus töötas organisti ja koorijuhina ning redigeeris eestikeelseid luteri koraaliviiside kogusid.

Tema loomingusse kuuluvad orkestripalad, klaveri- ja ansambliteosed, vokaalsuurvormid, koori- ja soololaulud. Wirkhaus on ka kolme opereti autor, "Jaaniöö" (1911) Paul Pinna libretole on esimene eesti operett. Samuti on ta välja andnud muusikateoreetilisi õpikuid: "Akkordid ja nende loomulik lahendamine" (Tartu, 1925) ja "Loomulik harmooniaõpetus" (Geislingen, 1949).

© EMIK 2017

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).