Juhan Jürme

20.03.1896 Tallinn – 25.03.1943 Tallinn
Maetud Tallinna Metsakalmistule

Helilooja, koorijuht ja muusikaõpetaja Juhan Jürme (aastani 1938 Johannes Jürgenson) õppis muusikat Anton Kasemetsa ja Peeter Süda juhendamisel, lõpetas 1925. aastal Tallinna Konservatooriumi oreli erialal August Topmani klassis ja 1927. aastal kompositsiooni erialal Artur Kapi klassis. Oli 1926–1927 Konstantin Türnpu nimelise kapitali stipendiaat.

Jürme oli EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse organist ja koorijuht (1924–1940), muusikaõpetaja Tallinna Linna Tütarlaste Kommertsgümnaasiumis ja Tallinna Poeglaste Kaubanduskoolis (1929–1942) ning Tallinna Konservatooriumi õppejõud (1942–1943). Lisaks tegutses kinodes pianistina.

Jürme tegevus Kaarli Lauluseltsi koori juures oli aktiivne: tema juhatusel andis koor kontserte Börsi saalis ja "Estonia" kontserdisaalis, esineti vabaõhukontsertidel, võeti osa maakondlikest laulupäevadest ja XI üldlaulupeost (1938). Koori repertuaaris oli tähelepanuväärne koht Jürme enda loomingul. Koos konservatooriumi keelpilliorkestri ja solistidega anti 1926. aastal Jürme autorikontsert. Koos ringhäälingu sümfooniaorkestriga esitati 1934–1940 tema kantaati "Memento mori". Üheks viimaseks suuremaks etteasteks jäi lauluseltsi 20. aastapäeva kontsert 1940. aastal, kus kaastegevad olid solist Jenny Siimon ja orelil Alfred Karindi.

Juhan Jürme on loonud umbes 400 teost, sh 100 koorilaulu, soololaule ning orelimuusikat. 1930. aastail valmis EELK Kirikumuusika Sekretariaadi tellimusel hulk koraale. Kaalukama osa Jürme loomingust moodustavad Piibli-ainelised vokaalsümfoonilised teosed: kantaadid "Pärast püha õhtusöömaaega" ja "Memento mori" ning oratoorium "Nebukadnetsar". Ehkki suurem osa tema kooriloomingust on vaimulik, on ühed tema populaarsemad koorilaulud "Naljalugu" ("Tere, tibukene") ja Marie Underi sõnadele loodud "Rukkirääk", millest on teinud seadeid muudele kooseisudele nii Jürme ise kui ka teised muusikud. "Rukkirääk" puhkpilliorkestrile oli mh kavas 1938. aasta üldlaulupeol. Jürme helikeelele on omane ladus polüfooniline tehnika ja hea orkestratsioon.

Juhan Jürme hukkus Tallinna pommitamisel 1943. aastal.

© EMIK 2014

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).