Visa Mastercard Verified by Visa Mastercard secure code
 
Netiraadio

Eesti Muusika Infokeskus kui Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi poolt rahastatav mittetulunduslik organisatsioon kogub ja vahendab informatsiooni kõikide eesti professionaalsete klassikalise muusika interpreetide, sealhulgas ka lahkunud muusikute kohta. EMIKi tähelepanu keskpunktis on praegu tegutsevad professionaalsed interpreedid.

EMIK interpreedile

Eesti Muusika Infokeskus
- kogub, arhiveerib, eksponeerib veebilehel ja vahendab nii Eestis kui ka välisriikides interpreedi tegevust puudutavat informatsiooni
- kajastab veebilehe uudisterubriigis interpreedi kontserttegevust Eestis ja välisriikides ning muid loomingulise tegevusega seotud olulisi sündmusi
- kogub ja arhiveerib interpreediga seotud helisalvestusi ja trükiseid
- tutvustab interpreeti ja tema tegevust eriprojektide raames, tootes selleks vajalikke infomaterjale, sealhulgas raamatuid, brošüüre ja heliplaate

Koostööleping

Võimaluste piires esindab EMIK oma tegevuses kõiki eesti klassikalise muusika interpreete. Soovi korral on interpreedil võimalik sõlmida EMIKiga koostööleping – vastastikust huvitatust ja koostöötahet väljendav lepe, mis ei kehtesta osapooltele rangeid juriidilisi kohustusi, kuid kindlustab EMIKi eritähelepanu. Koostöölepingut on võimalik sõlmida EMIKi büroos aadressil Tallinn, Kivisilla 4-2.